fb-icon   google-plus

Proces izrade PhotoBook-a

Potrebno je nekoliko koraka da bi se od snimaka dobila gotova knjiga. Vaše snimke možemo kopirati sa CD-a, negativa, fotografija (bez obzira na starost).

1

Korak 1.
Na računaru se od izabranih snimaka napravi stranica. Tu može biti jedna velika ili više manjih slika, sa pozadinom, bez pozadine, po izboru. Strane se odštampaju u foto laboratoriji na foto papiru.

2

Korak 2.
Tako pripremljene velike fotografije, od kojih će nastati strane knjige, se prvo presaviju na pola (bigovanje).

3

Nakon toga se međusobno spoje samolepljivim folijama visokog kvaliteta i trajnosti.4

Korak 3.
Na pripremljene foto blokove lepi se gaza radi čvrstoće i stavlja ukrasna traka na krajeve.


Korak 4.
Kada se uradi foto blok, postoje dve mogućnosti za koričenje: fastbind korice ili luksuznije korice od različitih materijala.


Primer fastbind korica

fastbind


Primer luksuznijih korica


lux

 

Pogledajte Katalog korica koji vam je na raspolaganju.