Proces izrade PhotoBook-a

Potrebno je nekoliko koraka da bi se od snimaka dobila gotova knjiga. Vaše snimke možemo kopirati sa CD-a, negativa, fotografija (bez obzira na starost).

Korak 1.
Na računaru se od izabranih snimaka napravi stranica. Tu može biti jedna velika ili više manjih slika, sa pozadinom, bez pozadine, po izboru. Strane se odštampaju u foto laboratoriji na foto papiru.
Korak 2.
Tako pripremljene velike fotografije, od kojih će nastati strane knjige, se prvo presaviju na pola (bigovanje).
Nakon toga se međusobno spoje samolepljivim folijama visokog kvaliteta i trajnosti.
Korak 3.
Na pripremljene foto blokove lepi se gaza radi čvrstoće i stavlja ukrasna traka na krajeve.
Korak 4.
Kada se uradi foto blok, postoje dve mogućnosti za koričenje: fastbind korice ili luksuznije korice od različitih materijala.

 

Primer fastbind korica
Primer luksuznijih korica
 

Pogledajte Katalog korica koji vam je na raspolaganju.