Politika privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA NA PHOTOBOOK.RS WEB SAJTU

Web sajt photobook.rs vrlo ozbiljno shvata svoju odgovornost u pogledu zaštite podataka o ličnosti.

photobook.rs (u daljem tekstu web sajt) obavezuje se da će štititi Vašu privatnost i omogućiti Vam najbolje moguće iskustvo korišćenja ove web stranice.

Molimo, pročitajte ovu izjavu kako biste razumeli kako se odnosimo prema Vašim ličnim podacima. Ova izjava se može menjati, pa preporučujemo da je povremeno proverite.

Ova politika zaštite privatnosti opisuje načine na koje web sajt koristi lične podatke posetilaca. Davanjem svojih ličnih podataka i prihvatanjem Politike privatnosti potvrđujete da ste saglasni da se Vaši podaci koriste na način opisan u ovoj Politici. Ukoliko se Politika privatnosti promeni, izmenjeni tekst Politike ćemo objaviti na ovoj stranici. Kontinuiranom upotrebom ovog sajta, kao i davanjem svojih podataka prilikom online kontakta potvrđujete da ste saglasni i sa izmenama Politike.

Politika privatnosti je dokument koji garantuje zaštitu privatnosti naših korisnika na Internetu. Web sajt možete pregledati besplatno i bez ikakve obaveze da otkrijete svoj identitet ili ostavite bilo kakve lične podatke. Odlučite li iskoristiti neku od usluga koje nudimo (Pitanje, Komentar, Upit), nužno je da nam ostavite lične podatke, kako bismo bili u mogućnosti da vam obezbedimo traženo. Tražimo samo informacije koje su nužne kako bismo što bolje realizovali Vaš zahtev. (Kada se postavlja pitanje, potreban nam je kontakt za povratnu informaciju.)

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA – način i razlog

Web sajt traži Vaše lične podatke samo ako želite koristite neku od naših usluga i samovoljno popunite forme na našem web sajtu.

Posetite li web sajt, naš web provider automatski beleži podatke koju uključuju IP adresu Vašeg računara, vrstu pretraživača, ime domena, vreme posete, adresu web stranice s koje ste došli, te sve informacije o stranicama koje posetite na našoj web lokaciji o čemu ste bili obavešteni na svim stranicama web sajta.

Ove podatke koristimo za statističke analize o korišćenju naših stranica, s ciljem da poboljšamo kvalitet usluge.

Napomena: naš web provider ne beleži Vašu e-mail adresu ili bilo koje druge podatke, koji bi se mogli iskoristiti za Vašu ličnu identifikaciju. Možete se isključiti iz beleženja ovih podataka ako ispravno podesite vaš web pretraživač – više o tome u nastavku.

Podaci koje skupljamo su sledeći:

  • Domen i IP adresa;
  • Vrstu browser-a i operativnog sistema pomoću kojeg se pristupilo našem sajtu;
  • Vreme pristupa i dužinu posete;
  • Strane koje posećujete;
  • Ukoliko ste posetili naš web sajt sa nekog drugog sajta, adresu tog sajta;
  • Ukoliko nam sami prosledite informacije.

Koje podatke o ličnosti prikupljamo?

Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, posredno ili neposredno (ime, prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa i drugi). Podatke o ličnosti prikupljamo samo neposredno od lica na koje se ti podaci odnose.

Prikupljamo samo osnovne podatke o ličnosti koji su nužni i neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su podaci i prikupljeni, odnosno podatke koji su neophodni za poslovanje i informisanje kupaca/korisnika sajta u skladu sa dobrim poslovnim običajima u cilju pružanja kvalitenih usluga. U skladu sa navedenim prikupljamo osnovne identifikacione podatke (ime i prezima) i kontakt podatke (adresa, adresa elektronske pošte i broj kontakt telefona). Samo izuzetno, i to onda kada je to naša zakonska obaveza prikupljamo neke od „osetljivih podatak“ (na primer broj tekućeg računa na koji je potrebno izvršiti povrata novca u slučaju odustanka od ugovora ili usvojene reklamacije sa zahtevom za povrat novca, u oba slučaja kada je plaćanje izvršeno pouzećem). Navedene podatke nam dajete dobrovoljno i to u elektonskom, a samo u izuzetnim slučajevima i u pismenom obliku (popunjavanje obrasca za reklamaciju). Na Vama je da odlučite da li ćete nam dati Vaše lične podatke, ali ukoliko odlučite da to ne učinite moguće je da nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo potrebnu informaciju ili uslugu, ili to nećemo moći da učinimo na način koji će zadovoljiti Vaše potrebe u potpunosti.

VAŠE LIČNE PODATKE NE DELIMO SA DRUGIMA NI POD KOJIM USLOVIMA

Web sajt neće prodavati, trgovati, iznajmljivati ili davati Vaše lične podatke trećoj strani ni pod kojim uslovima.

SIGURNOST PRIKUPLJENIH INFORMACIJA

Web sajt posebno brine da su prikupljene informacije o korisnicima sigurne i zaštićene od gubitka, promena, nedozvoljenog pristupa i bilo koje vrste zloupotrebe.

Web sajt je na sigurnom SSL serveru. Pridržavamo se strogih bezbednosnih procedura u pogledu čuvanja i otkrivanja informacija koje nam dajete kako bismo sprečili neovlašćeni pristup istima.

Sa našeg sajta linkovi mogu voditi na druge web sajtove. Ne snosimo odgovornost za politiku ili procedure za zaštitu podataka, kao ni za sadržaj na ovim web sajtovima.

  1. Obrada podataka o ličnosti radi zaključenja i izvršenja ugovora o prodaji na daljinu i ostvarivanje prava kupaca iz ugovora.

Ukoliko kupite neki proizvod u našoj online prodavnici sa nama zaključujete ugovor o prodaji na daljinu u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Kako zaključenje ugovora na navedeni način i preduzimanje radnji koje prethode zaključenju ugovora podrazumeva obradu porudžbine neophodni su nam Vaši lični podaci. Takođe, Vaši podaci su nam potrebni kako bismo mogli da Vam isporučimo poručene proizvode na željenu adresu, ali i da bi pre izvršenja ugovora i isporuke robe razjasnili eventualne nejasnoće ili otklonili očigledne greške iz poružbine. Vaši lični podaci su nam neophodni i prilikom podnošenja zahteva za reklamaciju i slanja izjave o odustanku od ugovora, odnosno kako bi Vam poslali sva potrebna obaveštenja u vezi sa podnetim zahtevom ili datom izjavom i mogli da sprovedemo postupka u skladu sa zakonom. Davanje podataka o ličnosti radi realizacije napred navedene svrhe obrade je neophodan uslov za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu preko beautystore.rs web sajta, jer se bez prikupljanja i obrade podataka ugovor ne može zaključiti niti izvršiti, odnosno bez dostavljanja podataka o ličnosti kupovina preko online prodavnice ne može biti realizovana. Prikupljamo ili na drugi način obrađujemo samo one podatke o ličnosti (ime, prezime, adresa, broj telefona i adresa elektronske pošte) koji su neophodni za izvršenje ugovora o prodaji na daljinu i preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora (član 12. stav 1. tačka 2. Zakona), ili koji su neophodni u cilju poštovanja pravnih obaveza rukovaoca (član 12. stav 1. tačka 3. Zakona).   

Podaci o ličnosti prikupljeni u napred definisanu svrhu osnovni identifikacioni podaci (ime, prezime) i kontakt podaci (adresa, broj telefona) otkrivaju se dostavljanjem Društvu za prikupljanje, prevoz i isporuku pošiljaka “City Express” DOO Beograd, Surčin, Beograd, ulica Svetog Save broj 36, a radi izvršenja isporuke proizvoda kupljenih preko beautystore.rs web sajta, a zaštita podataka o ličnosti otkrivenih na navedeni način obezbeđuje se na osnovu ugovora o zaštiti podataka zaključenog u smislu člana 45. Zakona. Primaoci podataka mogu biti i državni organi koji po zakonu moraju imati pristup prikupljenim podacima.

Podatke o ličnosti prikupljene u navedenu svrhu čuvamo samo u roku u kojem su nam isti neophodni za ostvarivanje svrhe obrade, odnosno u roku od tri godine od dana njihovog prikupljanja, nakon čega ih brišemo.

  1. Obrada podataka o ličnosti u marketinške svrhe

Korisnici našeg Web sajta imaju mogućnost, ali nikako obavezu, da se saglase sa obradom njihovih podataka o ličnosti u svrhu realizacije marketinških aktivnosti sa ciljem podrške prodaji koja obuhvata slanje obaveštenja o ponudi, novitetima, akcijama, učestvovanje u anketama, pristup pretplatničkim promocijama, prilagođavanje ponude potrebama korisnika. Pristanak na  obradu Vaših podataka o ličnosti u navedenu svrhu možete nam dati na dva načina i to neposredno pre potvrde poružbine izvršene preko našeg web sajta ili prijavom na naš newsletter. Posebno napominjemo da bi mogli da prikupljamo i vršimo dalju obradu Vaših podataka o ličnosti u navedenu svrhu neophodna nam je Vaš predhodni pristanak bez kojeg to ne možemo i ne smemo da činimo. Podaci o ličnosti koje u ovu svrhu prikupljamo su ime, prezime, adresa, broj telefona i adresa elektronske pošte, a njihovu obradu vršimo na osnovu Vašeg predhodno dobrovoljno datog pristanka (član 12. stav 1. tačka 1. Zakona). Pristanak za obradu podaka o ličnosti u marketinške svrhe dajete pre početka obrade u i to elektronskom oblik, na jasno afirmativni način, odgovarajući na naš zahtev koji je jasno izdvjen od drugih pitanja (označavanjem polja ispred teksta: saglasan/saglasna sam sa obradom podataka o ličnosti u svrhu marketinških aktivnosti sa ciljem podrške prodaji).

Podatke o ličnosti prikupljene u navedenu svrhu čuvamo do opoziva saglasnosti/pristanka. Jednom dati pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti u marketinške svrhe možete u svakom trenutku opozvati jednostavno i besplatno i to korišćenjem bilo kog kanala komunikacije bilo u elektronskom obliku, na primer korišćenjem linka za odjavu sa newsletter-a, slanjem email-a ili slanjem opoziva pristanka u pismenom obliku na adresu našeg poslovnog sedišta (opoziv pristavka). Ukoliko opozovete Vaš pristanak prestaćemo sa daljom obradom Vaših podataka što sa sobom povlači brisanje ili anonimiziranje prikljupljenih podataka, s tim da opoziv odnosno povlačenje pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je izvršena pre opoziva (član 15. stav 3 Zakona).

  1. Obrada podataka o ličnosti dostavljenih na drugi način (email-om, putem kontakt forme, telefonom i sl.)

Ukoliko kontaktirate našu Službi za podršku kupcima putem kontakt forme (preko web sajta), telefom ili slanjem email-a sa zahtevom za dostavljenje dodatnih informacija, za zamenu proizvoda, za odgovor na konkretno pitanje ili za rešavanje konkretnog problema ili sličnim zahtevom za pomoć, biće nam potrebni Vaši lični podaci. Lični podaci prikupljeni na navedeni način obrađuju se samo u svrhu zbog koje ste nam dostavili iste, odnosno kako bi Vam pružili pomoć, odgovorili na upit, rešili konkretan problem ili pružili potrebne informacije. 

Obrada podataka o ličnosti u ovu svrhu vrši se na osnovu legitimnog interesa (član. 12. stav 1. tačka 6. Zakona) koji je obostran jer podatke koristimo kako bi odgovorili na Vaše pitanje, dostavili potrebne informacije, rešili konkretan problem i na taj način zadovoljili Vas kao našeg kupca ili korisnika web sajta. Lični podaci koji se prikupljaju radi pružanja podrške kupcima ili korisnicima su ime, prezime i adresa elektronske pošte, ali mogu biti i drugi podaci koje nam dostavite, a odnose se na zahtev koji ste nam uputili.

Lične podatke koje nam dostavite na navedeni način ne prenosimo, niti na drugi način otkrivamo trećim licima, a čuvamo ih u roku od tri meseca od dana kada smo Vam poslali konačan odgovor na zahtev za podršku, nakon čega se podaci brišu.

Prikupljanje kolačića (cookies)

VAŠ PRISTANAK

Time što nastavljate da koristite naš web sajt slažete se sa tim da možemo da postavimo kolačiće na vaš računar kako bismo analizirali način na koji koristite naš web sajt. Molimo vas da pažljivo pročitate ovu politiku kolačića kako biste saznali detaljne informacije o podacima koje prikupljamo kada koristite ovaj sajt. Ukoliko ne želite da prihvatite kolačiće u pogledu vašeg korišćenja ovog web sajta, morate da prestanete da ga koristite.

ŠTA JE KOLAČIĆ?

Kolačići su male datoteke koje se postavljaju na vaš računar preko web sajtova koje posetite ili određenih poruka e-pošte koje otvorite. Njihova upotreba je široko rasprostranjena kako bi web sajtovi mogli pravilno da funkcionišu i kako bi njihovi vlasnici mogli da dobiju poslovne i marketinške informacije.

Kolačići koje koristimo na web sajtu pomažu nam da vam obezbedimo bolje iskustvo na mreži, pamte vaše parametre i pomažu nam da poboljšamo sajt. Time što pristupate našem web sajtu slažete se da se ova politika kolačića primenjuje kad god pristupite web sajtu, nezavisno od uređaja koji koristite.

KOJE LIČNE INFORMACIJE PRIKUPLJAJU KOLAČIĆI?

Uopšteno, kolačić sadrži tekstualni niz koji sadrži informacije o pregledaču. Za rad nije neophodno da kolačić prepozna odakle ste, on samo treba da zapamti vaš pregledač.

DA LI MOGU DA POVUČEM SVOJ PRISTANAK?

Nakon što ste nam dali pristanak u pogledu korišćenja kolačića, na vašem računaru ili uređaju biće sačuvan kolačić koji ovo podešavanje pamti za naredni put. Ovo prestaje da važi nakon određenog vremena (u svakom slučaju u periodu od 13 meseci). Ukoliko u bilo kojem trenutku želite da povučete svoj pristanak, biće potrebno da izbrišete kolačiće preko podešavanja u internet pregledaču. Za dodatne informacije o brisanju ili blokiranju kolačića posetite aboutcookies.org.

KAKO MOGU DA ISKLJUČIM KOLAČIĆE?

Internet pregledači vam omogućavaju da promenite podešavanja u vezi sa kolačićima. U vašem internet pregledaču data podešavanja se najčešće nalaze u meniju „Opcije” (Options) ili „Parametri” (Preferences). Dole navedene veze mogu biti od pomoći ako želite bolje da razumete podešavanja. Ili, za dodatne informacije treba da iskoristite opciju „Pomoć” (Help) u svom internet pregledaču.

KADA KORISTIMO KOLAČIĆE?

Praćenje

Kolačići se koriste za prikupljanje statističkih podataka o tome kako korisnici upotrebljavaju naš sajt. Na primer, za dobijanje uvida u to kako posetioci koriste web sajt tako da možemo da ga poboljšamo u smislu njegove upotrebljivosti.

Ciljanje

Kolačići za „ciljanje” su povezani sa uslugama koje pružaju treće strane, kao što je dugme „Like” i „Share”. Treće strane pružaju ove usluge u zamenu za prepoznavanje da ste posetili našu web stranicu.

Povezivanje sa društvenim mrežama poput Fejsbuka može dovesti do toga da one koriste informacije o vašoj poseti kako bi na drugim web sajtovima usmerile oglašavanje na vas.

Kolačići pružaju agencijama za oglašavanje informacije o vašoj poseti tako da one mogu da vam ponude oglase koji bi vas zanimali.

Svim ovim kolačićima upravljaju treće strane, a za dodatne informacije možete da pogledate obaveštenja o privatnosti na web sajtovima samih trećih strana.

Time što koristite naš sajt prihvatate upotrebu kolačića za „ciljanje”. U nekim slučajevima prihvatanje ovih kolačića predstavlja uslov za korišćenje web sajta; dakle, ukoliko ih onemogućite/blokirate ne možemo da garantujemo kako će naš sajt funkcionisati.

GOOGLE ANALITIKA

Ova web stranica koristi Google Analytics za analizu korišćenja web stranice. Google Analytics upotrebljava kolačiće za prikupljanje standardnih podataka internetskih zapisnika i posetilaca ili podataka u anonimnom obliku. Informacije koje generira kolačić o vašoj upotrebi web stranice (uključujući IP adresu) prenose se Google-u. Informacije se zatim koriste za procenu korišćenja web stranice posetioca i za prikupljanje statističkih izveštaja o aktivnostima na web sajtu.

Google-ova pravila o privatnosti dostupna su na adresi: https://policies.google.com/privacy.

Google je razvio dodatni program za pregledač za JavaScript Google analitike kojim se ona isključuje (ga.js, analytics.js, dc.js). Ukoliko želite da budete isključeni iz Google analitike, možete da preuzmete i instalirate dodatni program za svoj mrežni pregledač.

PROMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Sve promene politike privatnosti će biti zabeležene ovde, tako da posetioci naših stranica uvek znaju koje informacije prikupljamo, kako ih koristimo i u kojim okolnostima ih delimo s trećom stranom.